שירותי המספנה

שירות, אחריות וקשר עם בעלי הספינות הם העיקר עבורנו. אנו מעריכים את ערכו של רכושך, זמנך יקר וספינתך היא הפרנסה וגם האהבה שלנו, ולכן נשמח מאד לעמוד בקשר עם כל בעלי הספינות, מכל יצרן וסוג, ולהציע את מגוון יכולותינו והידע המצטבר של צוות תלתנית לטובת התחזוקה והשיפור של כלי השייט שלך.

Warranty, after sales and service issues are very important to us and we realize that your purchase does not end when you receive your boat. We encourage boat owners to keep us informed of their needs- and our staff will be available for any service or upgrade needed.

התקנת חרטומן – Bowthruster Installation

אלקטרוניקה וחשמל – Electricity & Electronics

התקנות מיוחדות ועבודות נירוסטה – Custom Fittings and Stainless Work

צביעה וטיפול תחתית – Hull Paint and Treatment

תרנים וונטות – Mast & Rig

מכונאות לכלי שייט – Naval Mechanics

תיקוני נגרות – Woodwork